Cynhadledd Seminar Gyntaf y farchnad gorchudd sedd toiled

Cyn diwedd gwyliau'r Flwyddyn Newydd, gwnaethom gynnull y penaethiaid cynhyrchu ac adrannau eraill a'r uwch reolwyr ac uwch reolwyr i gynnal seminar bwysig heddiw. Trafod a gweithredu amrywiol gynlluniau a chamau gweithredu ar gyfer strategaeth a chynllun datblygu'r cwmni yn 2021. Oherwydd dechrau cowid-19, mae'r farchnad papur gorchudd sedd toiled wedi'i effeithio'n fawr, roedd y farchnad yn isel, ac roedd y galw'n arafu. Mae amgylchedd marchnad mor fawr yn dod â heriau mawr i'n gwneuthurwyr papur. Ar yr un pryd, ers diwedd mis Rhagfyr 2020, mae cost deunyddiau mwydion a phecynnu wedi codi'n gyflym. Mae sut i oresgyn yr anawsterau mewnol ac allanol hyn wedi dod yn broblem y mae'n rhaid ei datrys o flaen ein mentrau cynhyrchu.

Mae angen i ni wynebu'r anawsterau, edrych am gyfleoedd yn yr anawsterau, a dod o hyd i ffordd allan yn yr heriau, er mwyn cwrdd â chyfnod datblygu newydd y farchnad gorchudd sedd toiled yn 2021.

yh1


Amser post: Ion-03-2021