Seminar gyntaf ar y farchnad seddi toiled yn 2021

Nid yw gwyliau Dydd Calan ar ben, heddiw gwnaethom gynnull yr Adran Penaethiaid Cynhyrchu ac uwch reolwyr i gynnal Adolygiad seminar pwysig a gweithredu cynlluniau a mesurau strategaeth a chynllun datblygu'r cwmni hyd at 2021.Diwedd ar ffrwydrad cowid - 19 , mae'r farchnad papur sedd toiled yn cael ei heffeithio'n ddifrifol, mae'r farchnad yn isel, mae'r galw'n arafu. Mae'r amgylchedd marchnad gwych hwn wedi cyflwyno heriau enfawr i gwmnïau papur ein gwlad Yn y cyfamser, mae costau mwydion a deunyddiau pecynnu wedi codi'n gyflym ers y diwedd. ym mis Rhagfyr 2020. Mae sut i oresgyn yr anawsterau mewnol ac allanol hyn wedi dod yn broblem y mae'n rhaid i gwmnïau cynhyrchu ein gwlad ei datrys.

 

Rhaid inni wynebu anawsterau, dod o hyd i gyfleoedd mewn anawsterau, dod o hyd i ffordd allan o heriau, a chyfarch cyfnod datblygu marchnad seddi toiled newydd 2021.

yh1


Amser post: Ion-03-2021