Ail-ddechrau gwaith ar ôl y gwyliau y Flwyddyn ychen

Heddiw yw'r diwrnod gwaith cyntaf ar ôl gwyliau Blwyddyn Newydd ychen. Roedd diwrnod cyntaf yr adeiladu yn ddiwrnod hapus i'r holl gydweithwyr dalu cyfarchion Blwyddyn Newydd.

Yn y bore, fe ddaethon ni i Ganolfan Cynhyrchu Gorchudd Sedd Toiled gyda hwyliau hapus, a mynd i mewn i'r swyddfa. Fe wnaeth yr hyn a welsom ac a glywsom yr holl ffordd chwalu pob math o bryderon yn raddol: o fynedfa'r parc, roedd personél arbennig i fesur tymheredd, gwirio'r brand a chyflwr gwisgo masgiau. Pan ddaethom i fynedfa'r ail adeilad, roedd angen i ni fynd â'r tymheredd eto, a daeth y personél cymwys i mewn o'r sianel ddynodedig wrth gynnal pellter diogel.

Yn ôl i'r swyddfa gyfarwydd, mae'r holl sianeli awyru wedi'u hagor ymlaen llaw, a byddant yn cael eu diheintio yn rheolaidd yn y bore a gyda'r nos; mae personél arbennig yn gyfrifol am ddosbarthu offer amddiffynnol fel masgiau a diheintyddion, ac mae blychau ailgylchu masgiau arbennig hefyd yn cael eu sefydlu. Mae arweinydd y tîm yn gyfrifol am fesur tymheredd y corff yn rheolaidd yn y bore a phrynhawn pob modiwl bach, ac mae'r staff yn patrolio'n afreolaidd i hapwirio tymheredd y corff.

Ar ddiwrnod cyntaf dychwelyd i'r gwaith, rydym nid yn unig wedi cael ein symud, ond hefyd wedi ennill mwy o hyder! Mae pawb yn cyfrannu'n dawel at y tîm. Yr hyn y gallwn ei wneud yw cryfhau amddiffyniad, gwisgo masgiau, golchi dwylo eto, a chadw pellter diogel o fwy nag 1 metr.

Presentation company

O'r anesmwythyd cyn dychwelyd i'r gwaith, i dawelwch meddwl ac emosiwn ar ôl diwedd y dydd, nid yn unig y diwrnod cyntaf o ddychwelyd i'r gwaith yw cyflwr gweithio arferol pawb, ond hefyd adferiad graddol eu trefn bywyd wreiddiol. Credaf, cyhyd â'n bod yn uno fel un, y byddwn yn sicrhau canlyniadau newydd a gwell ac yn gwasanaethu cwsmeriaid a phartneriaid byd-eang yn dda!


Amser post: Chwefror-18-2021